Như các anh hùng đã biết, mỗi Class nhân vật đều ẩn chứa những sức mạnh tiềm ẩn vô cùng lớn bên trong họ. Để có thể đánh thức những sức mạnh tiềm ẩn này, người chơi cần phải truy tìm ra những cuốn sách và bí thuật đặc biệt này.
♚ Chúng đang được cất giấu tại những bản đồ vô cùng nguy hiểm, người chơi cần đánh bại các thế lực đen tối tại những bản đồ này để có cơ hội tìm kiếm bí thuật đang được ẩn giấu.

♚ Dưới đây là một số tài liệu đã được những vị anh hùng đi trước ghi chép lại...
Bản đồ KanturuKanturu Relics
 DK: Đòn Thịnh Nộ
✥ DW: Mưa Băng Tuyết, Mưa Độc Tố, Thần Pháp
✥ ELF: Liên Hoàn Tiễn
✥ MG: Bão Điện
✥ DL: Triệu Hồi, Cực Quang Thánh, Tăng Chí Mạng
✥ SUM: Cuồng Nộ
✥ RF: Ảo Ảnh Liên Hoàn, Xuyên Phá
✥ GL: Đòn Cuồng Phong
✥ RM: Chuyển Hóa, Thần Tốc, Bão Sấm Sét

Bản đồ Lost Tower, Atlantis, Tarkan và Icarus
 DK: Chém Xoay
✥ DW: Triệu Tập Linh Hồn
✥ ELF: Xuyên Tâm Tiễn
✥ MG: Chém Lửa, Chém Sức Mạnh
✥ DL: Xích Hỏa Long
✥ SUM: Sốc Điện
✥ RF: Tăng Thể Lực, Vật Ngã
✥ GL: Đâm Xoáy, Huyễn Long Phá, Phẫn Nộ
✥ RM: Mũi Tên Ma Thuật, Quả Cầu Plasma