Thời gian diễn ra sự kiện: 10h ngày 27 tháng 6 năm 2024 đến hết 23 giờ 59 phút ngày 17 tháng 7 năm 2024

Để có thể tham gia sự kiện, người chơi vui lòng bấm vào biểu tượng Bing Bing ngay tại màn hình chính.

❂ Sau khi giao diện được mở lên người chơi có thể chọn 1 trong 3 biểu tượng phía dưới để tiến hành đập bóng.

❂ Thể lệ sự kiện:

Một lần đập bóng sẽ tiêu hao 25 kim cương.
⇝ Sau khi đập vỡ 1 quả bóng, người chơi sẽ nhận được 1 điểm tương ứng. Cùng lúc này thanh tiến trình sẽ được tăng số điểm tích lũy.
⇝ Sau khi thanh tiến trình được làm đầy tới 100% tương đương số điểm tích lũy là 350, một người chơi may mắn nhất sẽ nhận được phần thưởng BIG WIN gửi về Hòm Thư. Số điểm và bảng xếp hạng sẽ được làm mới lại từ đầu.
⇝ Đối với người chơi nằm trong Top 1, 2 và 3 sẽ có tỉ lệ nhận được phần thưởng cao hơn, cụ thể lần lượt là 25%, 15% và 10%.
⇝ Tỉ lệ còn lại sẽ được chia đều cho toàn bộ người chơi tham gia sự kiện.
❂ Lưu ý:
⇝ Người chơi phải đập tối thiểu 10 bóng để được tính là đã tham gia sự kiện.
⇝ Máy chủ phải đạt tối thiểu 10 người tham gia sự kiện để có thể nhận thưởng khi thanh tiến trình đã đầy, nếu không phần thưởng sẽ bị hủy bỏ.
⇝ Sau khi phần thưởng BIG WIN đã được phân phát, hệ thống sẽ tự động reset lại BXH và thanh tiến trình.

Phần thưởng dành cho người chơi khi tham gia đập bóng đó là nhận ngẫu nhiên 1 trong những vật phẩm và đạo cụ sau:

Đập Bóng

Máy chủ còn lại

Máy chủ Tốc Độ, Vulcanus, Mercury

Máy chủ Athena

Bùa Kinh Nghiệm 20% (1 ngày)

Bùa Kinh Nghiệm 20% (1 ngày)

Bùa Kinh Nghiệm 20% (1 ngày)

Bùa Kinh Nghiệm 20% (2 ngày)

Bùa Kinh Nghiệm 20% (2 ngày)

Bùa Kinh Nghiệm 20% (2 ngày)

Bùa Kinh Nghiệm 20% (3 ngày)

Bùa Kinh Nghiệm 20% (3 ngày)

Bùa Kinh Nghiệm 20% (3 ngày)

Bùa Tăng Zen 20% (1 ngày)

Bùa Tăng Zen 20% (1 ngày)

Bùa Tăng Zen 20% (1 ngày)

Bùa Tăng Zen 20% (2 ngày)

Bùa Tăng Zen 20% (2 ngày)

Bùa Tăng Zen 20% (2 ngày)

Bùa Tăng Zen 20% (3 ngày)

Bùa Tăng Zen 20% (3 ngày)

Bùa Tăng Zen 20% (3 ngày)

Quả Kinh Nghiệm (15 cấp) (khóa)

Quả Kinh Nghiệm (15 cấp) (khóa)

Quả Kinh Nghiệm (15 cấp) (khóa)

Vé Blood Castle 1 lần

Vé Blood Castle 1 lần

Vé Blood Castle 1 lần

Vé Devil Square 1 lần

Vé Devil Square 1 lần

Vé Devil Square 1 lần

Trang bị pet Muun ngẫu nhiên

Trang bị pet Muun ngẫu nhiên

Trang bị pet Muun ngẫu nhiên

Bùa bảo hộ

Bùa bảo hộ

Bùa bảo hộ

Sói Đỏ

Sói Đỏ

Sói Đỏ

Hộp kundun 4

Hộp kundun 4

Hộp kundun 4

Hộp kundun 5

Hộp kundun 5

Hộp kundun 5

Hộp Quà Xanh Lá

Hộp Quà Xanh Lá

Hộp Quà Xanh Lá

Hộp Quà Xanh Lam

Hộp Quà Xanh Lam

Hộp Quà Xanh Lam

Trang bị hoàn hảo Cấp 8

 

 

Trang bị hoàn hảo Cấp 9

 

 

Cánh cấp 1 (ngẫu nhiên)

Cánh cấp 1 (ngẫu nhiên)

Cánh cấp 1 (ngẫu nhiên)

Cánh cấp 2 không thuộc tính

Cánh cấp 2 không thuộc tính

Cánh cấp 2 không thuộc tính

Cánh cấp 2 ngẫu nhiên thuộc tính

Cánh cấp 2 ngẫu nhiên thuộc tính

Cánh cấp 2 ngẫu nhiên thuộc tính

Cánh cấp 2.5

Cánh cấp 2.5

 

Rương Đồ Thần

Rương Đồ Thần

Rương Đồ Thần

Túi mở rộng

Túi mở rộng

Túi mở rộng

Đá Tiến Hóa

Đá Tiến Hóa

Đá Tiến Hóa

❂ Lưu ý:
⇝ Bùa kinh nghiệmBùa tăng zen sẽ nhận được thẳng hiệu quả lên nhân vật, sau khi thời gian tích lũy của chúng đạt đủ 10.000 ngày sẽ có hiệu quả vĩnh viễn.

Chúc mọi người may mắn!