1. Giới thiệu hoạt động

Huyết Lâu (Blood Castle) xuất hiện từ phiên bản MU đầu tiên và cho đến nay đó vẫn là nơi thử thách lòng dũng cảm các Chiến binh đồng thời cũng là nơi giúp họ luyện cấp độ một cách nhanh hơn rất nhiều.

Huyết Lâu bao gồm 7 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.

Để tham gia Huyết Lâu trước hết cần có Áo tàng hình hoặc Vé vào Blood Castle:

- Áo tàng hình được kết hợp thông qua NPC Goblin tại Noria hoặc Event Square theo công thức:

Tìm Thánh chỉNanh máu bằng cách đi săn Quái vật hoặc mua tại NPC Lumen

Để có thể ghép thành công, những nguyên liệu khi ghép phải có cấp độ phù hợp với nhau. Nếu những nguyên liệu này không phù hợp, quá trình ghép sẽ thất bại và tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

2. Thời gian tham gia

Từ 06h30 đến 01h30 ngày hôm sau, 1 tiếng diễn ra 1 lần

3. Số lần tham gia trong ngày

- Tối đa 5 lần 1 ngày
- Đối với nhân vật sở hữu Thẻ Tuần hoặc Thẻ Tháng sẽ được tham gia tối đa 6 lần 1 ngày
- Ngoài ra nếu nhân vật sử dụng thêm Vé Golden để tăng lượt thì tối đa sẽ tăng lên 9 lần 1 ngày

4. Cách tham gia hoạt động

Khi sự kiện bắt đầu, sẽ có thời gian đăng ký tham gia trong vòng 5 phút

- Thanh thông báo sẽ hiển thị tại giao diện chính của trò chơi, bấm nút Đi tới để tự động di chuyển tới bản đồ Event Square và gặp NPC Messenger of Archangel.

(Hình ảnh 3. Giao diện trong Huyết Lâu)

(Hình ảnh 4. Danh sách các tầng của Huyết Lâu)

 

Có 4 nhiệm vụ chính:

- Tiêu diệt số lượng quái vật yêu cầu

- Phá hủy cổng thành

- Phá hủy Tượng băng

- Giao nộp vật phẩm nhiệm vụ

Vật phẩm Nhiệm vụ gồm 3 loại:

- Kiếm Thiên Sứ

- Gậy Thiên Sứ

- Nỏ Thiên Sứ

(Hình ảnh 5. Ảnh 3 vật phẩm nhiệm vụ)

5. Phần thưởng

Tất cả thành viên nằm trong tổ đội hoàn thành giao nộp vật phẩm sẽ nhận được 1 hộp phần thưởng.