Sự Kiện Cường Hóa Đại Sư

 

>> Thời gian tham gia: 23/04/2024 đến 21/05/2024

 Sự kiện Cường Hóa Đại Sư, một sự kiện hoàn toàn mới sắp được cập bến tại Lục Địa Loren.

 Khi sự kiện bắt đầu, tất cả người chơi tại toàn bộ máy chủ sau khi cường hóa trang bị lên các bậc +11, +12, +13, +14, +15 sẽ được tính điểm.

 Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 23/04/2024 đến 21/05/2024

 Cơ chế tính điểm:

 Đối với Cụm Reset và Cụm Free

- Trang bị +13 : 1 điểm

- Trang bị +14 : 3 điểm

- Trang bị +15 : 12 điểm

 Đối với Cụm Meta Mix

- Trang bị + 11 : 1 điểm

- Trang bị + 12 : 3 điểm

- Trang bị + 13 : 12 điểm

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có bảng xếp hạng đếm số lần cường hóa thành công và số điểm tổng của mỗi người chơi trong thời gian sự kiện. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật vào 0h00p mỗi ngày .

 Phần thưởng:

 Đối với Cụm Reset và Cụm Free

 Top 1 (100 điểm) :

- Danh hiệu "Cường Hóa Đại Sư"

- 1 Bộ trang bị Thần cấp 4 +15 + May mắn

- 1 Nhẫn hoàn hảo Giảm sát thương 4% và 1 Nhẫn hoàn hảo Phản sát thương 5%

 Top 2 (60 điểm):

- 1 Bộ trang bị Thần cấp 4 +13 + May mắn

- 1 Nhẫn Phép Thuật Giảm sát thương 4%

 Top 3 (40 điểm):

- 1 Bộ trang bị Thần cấp 4 +11 + May mắn

 Top 4 - 10 (15 điểm):

- 20 Hộp socola hồng.

 Đối với Cụm Meta Mix

 Top 1 (80 điểm):

- Danh hiệu "Cường Hóa Đại Sư"

- Bộ trang bị thần cấp 4 cường hóa +14 + May mắn

- 1 Nhẫn Phép Thuật Giảm sát thương 4% và 1 Nhẫn Phép Thuật Phản sát thương 5%

 Top 2 (60 điểm):

- 1 Bộ trang bị Thần cấp 4 +13 + May mắn

- 1 Nhẫn Phép Thuật Giảm sát thương 4%

 Top 3 (40 điểm):

- 1 Bộ trang bị Thần cấp 4 +11 + May mắn

 Top 4 - 10 (15 điểm):

- 20 Hộp socola hồng

 Chúc mọi người có một trải nghiệm thật vui vẻ với Lục Địa Lorencia !