Để khuấy động nhân dịp ra mắt máy chủ mới, Lala xin giới thiệu hệ thống phần thưởng vô cùng giá trị dành cho người chơi khi bước chân đến với Lục Địa Loren.

 Quà Đăng Nhập 30 ngày

Ngày

Hình ảnh

Phần thưởng

Ngày 1

Vé Blood Castle 1 lần (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 2

Vé Devil Square 1 lần (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 3

100 kim cương khóa 

Ngày 4

Vũ khí hoàn hảo cấp 1 (khóa) + 50 kim cương khóa
2 Rương hỗ trợ 3

Ngày 5

3 Ngọc Ước Nguyện (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 6

3 Ngọc Tâm Linh (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 7

Cánh cấp 1 (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 8

Vé Blood Castle 1 lần (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 9

Vé Devil Square 1 lần (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 10

300 kim cương khóa

Ngày 11

Vũ khí hoàn hảo cấp 2 (khóa) + 50 kim cương khóa
6 Ngọc Ước Nguyện (khóa) + 1 Ngọc Tâm Linh (khóa)

Ngày 12

4 Ngọc Ước Nguyện (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 13

5 Ngọc Tâm Linh (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 14

3 Trứng Linh Thú (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 15

Vé Blood Castle 1 lần (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 16

Vé Devil Square 1 lần (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 17

500 kim cương khóa

Ngày 18

Túi Mở Rộng (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 19

5 Ngọc Ước Nguyện (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 20

5 Ngọc Tâm Linh (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 21

5 Trứng Linh Thú (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 22

Vũ khí hoàn hảo cấp 4 (khóa) + 50 kim cương khóa
6 Ngọc Ước Nguyện (khóa) + 1 Ngọc Tâm Linh (khóa)

Ngày 23

Vé Blood Castle 1 lần (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 24

Vé Devil Square 1 lần (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 25

500 kim cương khóa

Ngày 26

Trứng Linh Thú Cam (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 27

10 Ngọc Ước Nguyện (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 28

10 Ngọc Tâm Linh (khóa) + 50 kim cương khóa

Ngày 29

Sói Đỏ (khóa) hạn sử dụng 3 ngày + 50 kim cương khóa

Ngày 30

Lông Vũ (khóa) hoặc Huy Hiệu Hoàng Tộc (khóa)

Lưu ý:
* Sự kiện này tạm thời chỉ áp dụng với máy chủ mới ATHENA
* Quý anh hùng đăng nhập mỗi ngày để nhận thông qua thư cá nhân
* THỜI GIAN NHẬN THƯ ĐĂNG NHẬP TỪ 9h00 ĐẾN 8h59 CỦA NGÀY HÔM SAU.