Thời gian sự kiện Ngày 23/4/2024 đến 23 giờ 59 phút ngày 21/05/2024

Phần thưởng đua Top Lucky Mùa 14 : Áp dụng cho Cụm máy chủ Lục Địa Reset
    Top 1 : Cánh cấp 3 Thuộc tính ngẫu nhiên
    Top 2 : Cánh cấp 2.5 +11 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3%
    Top 3 : Cánh cấp 2.5 
Rương Cánh 2 : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 Cánh cấp 2 không có thuộc tính

Trứng Linh Thú Cam : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 trong 10 loại Pet Muun quý hiếm
Lưu ý : Điều kiện nhận thưởng đua Top Lucky mùa 14 như sau
Người chơi phải đạt đủ mức điểm tối thiểu yêu cầu để nhận phần thưởng
★ Top 1 : 1.000.000 điểm
★ Top 2 : 350.000 điểm
★ Top 3 : 150.000 điểm


Phần thưởng vòng quay Lucky tại Cụm máy chủ Lục Địa Reset


Phần thưởng đua Top Lucky Mùa 14 : Áp dụng cho Cụm máy chủ Miễn Phí
    Top 1Cánh cấp 2.5 +11 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3% + Vòng Sáng - Tử Hà
    Top 2 : Cánh cấp 2.5
    Top 3 : Sói Đỏ

★ Phần thưởng dành cho máy chủ mới Tốc Độ
    Top 1Cánh cấp 2 +13 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3% 
    Top 2 : Cánh cấp 2 +11 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3% 
    Top 3 : Sói Đỏ

Lưu ý : Điều kiện nhận thưởng đua Top Lucky mùa 14 như sau
Người chơi phải đạt đủ mức điểm tối thiểu yêu cầu để nhận phần thưởng
★ Top 1 : 500.000 điểm
★ Top 2 : 350.000 điểm
★ Top 3 : 150.000 điểm

Phần thưởng vòng quay Lucky tại Cụm máy chủ Miễn Phí

Rương Đồ Thần : Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong 6 món trang bị thần sau
● Apollo Giáp Vải Thô
● Barnake Dây Chuyền Sét
● Eplete Dây Chuyền Sét
● Kantata Nhẫn Độc
● Rave Dây Chuyền Lửa
● Evis Quần Xương
Rương Cánh 2 : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 Cánh cấp 2 không có thuộc tính
Trứng Linh Thú Cam : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 trong 10 loại Pet Muun quý hiếm

Phần thưởng đua Top Lucky Mùa 14 : Áp dụng cho Cụm Meta Mix
    Top 1Cánh cấp 2 +9 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3% 
    Top 2 : Cánh cấp 2 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3% 
    Top 3 : Cánh cấp 1 +9 + May mắn

Lưu ý : Điều kiện nhận thưởng đua Top Lucky mùa 14 như sau
Người chơi phải đạt đủ mức điểm tối thiểu yêu cầu để nhận phần thưởng

★ Top 1 : 300.000 điểm
★ Top 2 : 200.000 điểm
★ Top 3 : 100.000 điểm

Phần thưởng vòng quay Lucky tại Máy chủ Vulcanus và Mercury.


Rương Đồ Thần : Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong 6 món trang bị thần sau
● Apollo Giáp Vải Thô
● Barnake Dây Chuyền Sét
● Eplete Dây Chuyền Sét
● Kantata Nhẫn Độc
● Rave Dây Chuyền Lửa
● Evis Quần Xương
Rương Cánh 2 : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 Cánh cấp 2 không có thuộc tính
Trứng Linh Thú Cam : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 trong 10 loại Pet Muun quý hiếm

Chúc các bạn may mắn !