Khi Nhân vật đạt đến một cấp độ nhất định. Anh hùng có thể tới NPC Rugadu tại Lorencia để thực hiện việc Reset nhằm tăng sức mạnh cho nhân vật của mình.

Khi Reset Nhân vật sẽ cần một khoản phí nhất định. Sau khi reset cấp độ Nhân vật sẽ trở về 1 đồng thời Nhân vật của bạn sẽ được tặng một số điểm tiềm năng nhất định để tiếp tục chinh chiến. Người chơi bằng cách nâng số lần Reset nhiều lần để nâng cao chỉ số sức mạnh tiềm năng.